Ebenel

Laky vrchní

Aktuální nabídku a ceny těchto produktů naleznete na našich e-shop stránkách

http://www.brno-podlahy.cz/vrchni-lak-jednoslozkovy/

Lak LMS 1

s_zl10102

Vrchní jednosložkový vodní polyuretan-akrylátový lak na korkové podlahy s vysokou odolností vůči otěru, vysokou elasticitou a dobrou chemickou stálostí proti běžným chemikáliím užívaných v domácnostech.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení: polomatný 1l, 5l.

Lak LOBADUR® WS 2K SUPRA polomatný

s_zl10102

Vrchní dvousložkový vodní lak, čistý polyuretan, s extrémně vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. V nezpracovaném stavu odolný vůči mrazu. Nejodolnější a nejlepší lak firmy LOBA.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení: 1kg, 5kg.

Lak LOBADUR® WS 2K DUO matný

s_zl10102

Vrchní dvousložkový vodní lak na bázi polyuretanu, s velmi vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Dosaženým matem se blíží vhledu olejovaných podlah. Dodává dřevu přirozenou optiku.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení: matný 1kg, 5kg.

Lak LOBADUR® WS 2K ULTRA extramatný - 5kg

s_zl10102

Vrchní dvousložkový vodní lak na bázi polyuretanu s extrémně vysokou odolností vůči otěru, tvdostí a s vynikající odolností vůči chemikáliím. Splňuje součinitel smykového tření - vyhovuje požadavkům normy DIN 18032. Je vhodný na sportovní povrchy z přírodního linolea PVC. Pro dosažení extra matu je možné ho použít do poslední vrstvy při lakování korkových podlah.

80 Microfaser
6-8h -
60-80 -

Balení: 5kg.

Lak LMS 2

s_zl10102

Vrchní dvousložkový vodní lak na korkové podlahy s extrémní odolností vůči otěru, ­vysokou elasticitou a vynikající chemickou stálostí proti běžným chemikáliím užívaných v domácnostech.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení: matný 1kg, 5kg.

Lak LOBADUR® WS EASYFINISH polomatný

s_zl10102

Vrchní jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi s vynikající odolností proti chemickému a mechanickému opotřebení. LOBADUR® WS EasyFinish polomatný v kombinaci s LOBACARE® Parkettglanz / Sportpolish a LOBADUR® WS EasyFinish lesklý vyhovující požadavkům pro sportovní povrchy dle DIN 18032. Nejprodávanější lak firmy LOBA s výjimečně dobrým rozlivem.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení:
polomatný 1l, 5l, 10l,
matný 5l, lesklý 5l.

Lak LOBADUR® WS VIVA

s_zl10102

Vrchní jednosložkový vodní lak. Kvalitativně blíže k WS EasyFinish cenově blíže k původnímu WS Objekt Plus. Je vhodný pro běžné zatížení v domácnostech až lehké zatížení v komerčních prostorách. NEOBSAHUJE N-Methylpyrrolidon (NMP), toxickou látku běžně užívanou při výrobě laků. Náhrada za vrchní lak LOBADUR® WS Objekt Plus.

120 Deluxe
4-6h -
100-120 -

Balení: polomatný 1l, 5l, 10l

Lobadur KH Expert

s_zl10102

Rozpouštědlový vrchní olejem modifikovaný polyuretanový lak. Nezpůsobuje slepování bočních hran. Vyhovuje požadavkům na protiskluz pro sportovní povrchy dle DIN 18032

zde.