Ebenel

Pozitivní ekologická bilance pro laminátové podlahy EGGER

Prohlášení výrobce:

TRVANLIVOST JE NAŠE ODPOVĚDNOST

Jako výrobce kvalitních produktů ze dřeva jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči zákazníkům i partnerům - nejen pokud jde o kvalitu produktů, ale také v otázkách životnosti a trvanlivosti.
Z tohoto důvodu cítíme jako povinnost zacházet s dřevem, naší nejdůležitější surovinou, velmi pečlivě a využívat ho co nejlépe.

DŘEVO, NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SUROVINA

Dlouhodobé zajištění trvale udržitelného lesního hospodaření má u společnosti EGGER nejvyšší prioritu. K výrobě proto používáme výhradně dřevo z trvalých lesních hospodářství. To nám potvrzuje PEFC, jeden z vedoucích certifikačních systémů v Evropě.

OD STROMU K PRODUKTU - UZAVŘENÝ KRUH

Cennou surovinu dřevo využívat co nejlépe, to je důležitá snaha společnosti EGGER. Tento podnik proto sází na plně integrovaná pracoviště. Tam se dřevo nejdříve zpracovává jako materiál. To začíná u produkce plnometrů dřeva na pile až po výrobu dřevěných materiálů jako například laminátových podlah. Zbytky dřeva a recyklované dřevo, který nelze použít ve výrobě, se tepelně využívají ve vlastních elektrárnách na biomasu. CO2, který vzniká ve všech výrobních krocích, opět pohlcují rostoucí stromy a přeměňují ho na kyslík. Vzniká zcela uzavřený koloběh surovin. Díky tomu dokáže EGGER "udělat ze dřeva víc".

EGGER - LAMINÁTOVÉ PODLAHY SPOJUJÍ KVALITU A ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

EGGER přichází se svými výrobními zařízeními šetrnými k životnímu prostředí. Jsou na nejmodernějším stavu techniky, vyhovují i velmi vysokým nárokům zákazníků na kvalitu. Výrobní závody Wismar a Brilon (oba v Německu), ve kterých se mimo jiné vyrábějí naše laminátové podlahy, splňují nejvyšší ekologická měřítka. Jsou to plně integrované závody, ve kterých je zajištěna maximální kvalita. Všechny produkty necháváme dobrovolně a trvale kontrolovat z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Pozitivní ekologická bilance našich laminátových podlah byla zajištěna organizací PE International a potvrzena nezávislým institutem DIBU (Deutscher Institut für Bauen und Umwelt).

Užitečné odkazy